Menu

Офис 1
ул. „Н. В. Гогол“ 5
тел.: 02/ 843 52 17
тел./факс: 02/ 944 50 72

моб.тел: 0899995780
е-mail: raitz-2@raitz-2.com
reklama@raitz-2.com

.

Офис 2
бул. „Ст. Стамболов“ 8
тел.: 02/ 980 35 96, 980 35 97

моб.тел: 0899995781

е-mail: office-2@raitz-2.com

Бизнес сграда и печатна база:
София, бул. Асен Йорданов 12
вход откъм
ул. Кап. Дим. Списаревки 3

тел.: 02/944 50 72,
e-mail: pechat@raitz-2.com

Картографски данни
Картографски данни ©2016 Google
Картографски данниКартографски данни ©2016 Google
Картографски данни ©2016 Google
Карта

Сателит

Translate »
  TOP