Menu
Ivas_Bilf.indd

Визитките на Нов стандарт 2012 ЕООД

Представят фирмата Нов стандарт 2012 ЕООД – занимаваща се със строителство, вътрешно и външно-търговска дейност; реекспорт; бартерни сделки; транспортна дейност в страната и чужбина; внос и износ на стоки, суровини и машини; производство и търговия с промишлени и хранителни стоки за бита; дърводобив и дървопреработване; вътрешен и международен туризъм и битово обслежване; агентство, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално представителство); производство, преработване и търговия със земеделска продукция; спедиторска и складова дейност, както и извършване на всякакъв вид търговска дейност по смисъла на закона, която не е забранена с нормативен акт.
Визитките са с размер 90 х 55 мм, едностранни, двуцветни, разпечатани на дигитална машина на хартия 300 МАТ.
РАЙЦ – 2 – изкуството да създаваш реклама!

Share this Post!

About the Author : Svetla

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Related post

Translate »
  TOP